นายทรงพล อาทรธุระสุข
เบอร์ตรง : 0 2280 2131
เบอร์โทรสาร : 0 2281 3370
เบอร์ที่ทำงาน : 0 2282 3243-7 ต่อ 100
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.58

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.