นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร์
Mrs. Araya Napombejra
เบอร์ตรง : 0 2282 4617
เบอร์โทรสาร : 0 2282 4617
เบอร์ที่ทำงาน : 0 2282 3243-7 ต่อ 130
เบอร์มือถือ : 08 1820 2012
E-mail : evaluate.fio@gmail.com
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.58

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.