นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์
Mr. Jong Mongkolsakulrit
เบอร์ตรง : 0 2629 8660
เบอร์โทรสาร : 0 2629 8660
เบอร์ที่ทำงาน : 0 2282 3243-7 ต่อ 510
เบอร์มือถือ : 08 1739 1232
E-mail : fioem05@fio.co.th
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.58

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.