นายประสิทธิ์ เกิดโต

เบอร์ตรง : 0 2280 7714
เบอร์โทรสาร : 0 2280 7714
เบอร์ที่ทำงาน : 0 2282 3243-7 ต่อ 237
เบอร์มือถือ : 
E-mail : 
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค.59

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.