นายบรรเลง จันทร์วาววาม
Mr.Banleng Chanwowwam
เบอร์ตรง : 0 2281 0758
เบอร์โทรสาร : 0 2282 3872
เบอร์ที่ทำงาน : 0 2282 3243-7 ต่อ 230
เบอร์มือถือ : 08 76847683
E-mail : banleng@fio.co.th
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.58

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.