นายนเรศวร ์ สงวนกุล
Mr.Nareht Sa-nguankul
เบอร์ตรง : 0 2587 2171
เบอร์โทรสาร : 0 2587 2186
เบอร์ที่ทำงาน : 0 2587 2016 
เบอร์มือถือ : 08 6540 9555
E-mail : Tnnrich@hotmail.com
ที่อยู่ : 146 ถนนประชาราษฏร ์สาย 1 แขวงเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.58

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.