นายนรินทร ์ วรวิลาวัณย ์
Mr. Narin Warawilawan
เบอร์ตรง : 0 2280 0472
เบอร์โทรสาร : 0 2280 0472
เบอร์ที่ทำงาน : 0 2282 3243-7 ต่อ 141
เบอร์มือถือ : 08 5112 8991
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.58

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.