จำนวนผู้เข้าชม

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงห้วยแสนคำ ณ สวนป่าเกษตรห้วยแสนคำ ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนี้ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) พร้อมคณะ ออป.เหนือล่าง ออป.เขตพิษณุโลก และงานสวนป่าเขาคณา ให้การต้อนรับ
Picture1
Picture1
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงห้วยแสนคำ ณ สวนป่าเกษตรห้วยแสนคำ ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนี้ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) พร้อมคณะ ออป.เหนือล่าง ออป.เขตพิษณุโลก และงานสวนป่าเขาคณา ให้การต้อนรับ
Picture2
Picture2
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงห้วยแสนคำ ณ สวนป่าเกษตรห้วยแสนคำ ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนี้ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) พร้อมคณะ ออป.เหนือล่าง ออป.เขตพิษณุโลก และงานสวนป่าเขาคณา ให้การต้อนรับ
Picture3
Picture3
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงห้วยแสนคำ ณ สวนป่าเกษตรห้วยแสนคำ ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนี้ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) พร้อมคณะ ออป.เหนือล่าง ออป.เขตพิษณุโลก และงานสวนป่าเขาคณา ให้การต้อนรับ
Picture4
Picture4

วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม

วิสัยทัศน์
"เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565"

วัฒนธรรมและค่านิยม
1. ทำงานเป็นทีม
2. อุทิศเวลาให้องค์กรอย่างเต็มที่
3. ปฎิบัติงานอย่างโปร่งใส
4. มีมนุษย์สัมพันธ์และมุมมองเชิงบวก
5. รู้จักพัฒนาตนเอง

Joomla Social Extensions

king 10 1