กรอบรูป 
BP2-006
กรอบรูปไม้สักสวนป่า
ขนาด 25" x 30"

BP2-010
กรอบรูปไม้สัก
ขนาด 17" x 23"
สนใจสินค้า ดูข้อมูลติดต่อหน้า HOME เลยค่ะ