กระจก
BP2-003
กระจกเงา
ขนาด 16 x 36 นิ้ว
ราคา 900.- บาท

BP2-004
กระจกเงาใหญ่
ขนาด 20 x 30 นิ้ว
ราคา 1,200.- บาท
BP2-004.1
กรอบกระจกเงา
ขนาด 16 x 16 นิ้ว
ราคา 1,350.- บาท