เก้าอี้
BP1- FSC 100%
เก้าอี้ แบบ 1 (หลังโค้ง)
ขนาด 0.45 x 0.45 x 0.90 ม.
ราคา 2,800.- บาท
BP1-002
เก้าอี้ แบบ 2 (อัศวิน)
ขนาด 0.45 x 0.48 x 0.90 ม.
ราคา 2,800.- บาท
BP1-003
เก้าอี้ แบบ 3 (พนักพิงสูง)
ขนาด 0.50 x 0.40 x 1.10 ม.
ราคา 4,500.- บาท


BP1-004
เก้าอี้มีท้าวแขน
ขนาด 0.45 x 0.60 x 0.90 ม.
ราคา 3,300.- บาท
BP1-005
เก้าอี้เดี่ยวชุดรับแขก
ขนาด 0.65 x 0.67 x 0.87 ม.
ราคา 5,200.- บาท
BP1-006
เก้าอี้ยาวชุดรับแขก
ขนาด 0.65 x 1.50 x 0.87 ม.
ราคา 7,600.- บาท


BP1-007
เก้าอี้ แบบ 4
ขนาด 0.45 x 0.45 x 0.90 ม.
ราคา 2,500.- บาท
BP1-008
เก้าอี้ แบบ 5
ขนาด 0.45 x 0.60 x 0.90 ม.
ราคา 2,500.- บาท
BP1-009
เก้าอี้ แบบ 6
ขนาด 0.45 x 0.45 x 0.90 ม.
ราคา 2,500.- บาท


BP1-010
เก้าอี้ยาวชุดรับแขก
ขนาด 0.65 x 1.80 x 0.87 ม.
ราคา 10,000.- บาท
BP3-007
เก้าอี้สายพาน
ขนาด 0.60 x 1.50 ม.
ราคา 4,500.- บาท
BP1-014
เก้าอี้พื้นซี่
ขนาด 0.45 x 0.45 x 0.70 ม.
ราคา 2,500.- บาท

     
BP1-015
เก้าอี้ แบบ 7
ขนาด 0.45 x 0.45 x 0.80 ม.
ราคา 2,500.- บาท
BP3-009
เก้าอี้ปรับเอนนอน
ขนาด 0.70 x 1.30 ม.
ราคา 7,500.- บาท
BP1-017
เก้าอี้ แบบ 8
ขนาด 0.45 x 0.50 x0.90 ม.
ราคา 3,200.- บาท
     
BP1-018
เก้าอี้ เตี้ย
ขนาด 0.30 x 0.30 x0.30 ม.
ราคา 390.- บาท
เก้าอี้ NINA
ขนาด 0.45 x 0.50 x 0.85 ม.
ราคา 3,300.- บาท
เก้าอี้กลม
ขนาด 0. 35 x 0.49 ม.
ราคา 1,000.- บาท
     
 
เก้าอี้ชุดโต๊ะเครื่องแป้ง
ขนาด 0.30 x 0.50 x 0.43 ม.
ราคา 1,500.- บาท
เก้าอี้เคาน์เตอร์แบบ 1
ขนาด 0.40 x 0.51 x 0.06 ม.
ราคา 3,000.- บาท