จัดชุด

 

  BP3-008
ชุดรัับแขก
ราคา 22,500.- บาท

     
   
BP8-046 โต๊ะอาหารพื้นซี่ 1.50 จำนวน 1 ตัว ขนาด 0.90x1.50x0.75 ม ราคา 8,500.- บาท
BP1-003 เก้าอี้ แบบ 3 (พนักพิงสูง) จำนวน 4 ตัว ขนาด 0.50x0.40x1.10 ม.ราคาตัวละ 4,500.- บาท
ราคาชุดละ 26,500.- บาท
     
   
BP8-149 โต๊ะใหญ่ขาเหลี่ยม จำนวน 1 ตัว ขนาด 1.00x2.32x0.75 ม. ราคา 33,200.- บาท
BP1-003 เก้าอี้ แบบ 3 (พนักพิงสูง) จำนวน 5 ตัว ขนาด 0.50x0.40x1.10 ม.ราคาตัวละ 4,500.- บาท
ราคาชุดละ 55,700.- บาท