จัดชุด


BP3-008
ชุดรัับแขก
BP8-046 โต๊ะอาหารพื้นซี่ 1.50 จำนวน 1 ตัว ขนาด 0.90x1.50x0.75 ม
BP1-003 เก้าอี้ แบบ 3 (พนักพิงสูง) จำนวน 4 ตัว ขนาด 0.50x0.40x1.10 ม.

     
BP8-149 โต๊ะใหญ่ขาเหลี่ยม จำนวน 1 ตัว ขนาด 1.00x2.32x0.75 ม
BP1-003 เก้าอี้ แบบ 3 (พนักพิงสูง) จำนวน 5 ตัว ขนาด 0.50x0.40x1.10 ม.
 
     
สนใจสินค้า ดูข้อมูลติดต่อหน้า HOME เลยค่ะ