ชั้นBP4-003
ชั้นไม้สักสวนป่าเอนกประสงค์
ขนาด 0.35 x 0.75 x 0.78 ม.
BP4-012
ชั้นแขวนกระดาษ
ขนาด 0.13 x 0.30 x 0.45 ม.
BP4-015
ชั้น 5 ชั้น
ขนาด 0.40 x 0.60 x 1.50 ม.

 
BP4-016
ชั้นข้างเตียงเล็ก
ขนาด 0.35 x 0.50 x 0.50 ม.
BP4-018
ชั้นวางของ
ขนาด 0.30 x 0.90 x 0.55 ม.
 
     
สนใจสินค้า ดูข้อมูลติดต่อหน้า HOME เลยค่ะ