ตู้


BP2-002
ตู้ยา 2 ลิ้นชัก
ขนาด 0.15 x 0.60 x 0.55 ม.
BP5-001
ตู้เสื้อผ้า แบบ 1
ขนาด 0.60 x 1.20 x 1.80 ม.
BP5-002
ตู้เสื้อผ้า แบบ 2
ขนาด 0.60 x 1.20 x 1.80 ม.

BP5-014
ตู้โชว์กระจกบานลูกฟูก
ขนาด 0.40 x 1.00 x 2.00 ม.
BP5-015
ตู้เอนกประสงค์ 2 ลิ้นชัก
ขนาด 0.45 x 1.20 x 1.00 ม.

BP5-019
ตู้เสื้อผ้าบานทึบ 2 ลิ้นชัก

BP5-021
ตู้ทีวีบานเปิด 3 ลิ้นชัก
ขนาด 0.50 x 1.80 x 0.75 ม.

BP5-023
ตู้ทีวี 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก
ขนาด 0.50 x 1.20 x 0.75 ม.
BP5-024
ตู้โชว์กั้นห้องกระจกเจียร์
ขนาด 0.38 x 1.80 x 2.00 ม.

BP5-031
ตู้ใส่หนังสือ 2 ชั้น
BP5-034
ตู้วางทีวีกระจกบานเลื่อน

BP5-035
ตู้ม้านั่ง
ขนาด 0.40 x 0.90 x 0.45 ม.


BP5-036
ตู้เสื้อผ้าเล็กบานเปิด
ขนาด 0.60 x 0.90 x 1.80 ม.

BP5-037
ตู้เสื้อผ้าเล็กบานเลื่อน
ขนาด 0.60 x 0.90 x 1.80 ม.

BP5-039
ตู้ชั้นข้างเตียง
ขนาด 0.40 x 0.60 x 0.60 ม.
BP5-040
ตู้ครอบไมโครเวฟ
ขนาด 0.40 x 0.60 x 0.80 ม.
BP5-044
ตู้ทีวี 3 ลิ้นชัก
ขนาด 0.35 x 0.50 x 0.54 ม.
BP5-045
ตู้บานเลื่อนใหญ่
ขนาด 0.60 x 1.20 x 1.80 ม.


BP5-046
ตู้กระจกเงาแขวน

BP5-047
ตู้ 4 ลิ้นชัก
ขนาด 0.60 x 0.54 x 1.20 ม.
BP5-049
ตู้รองเท้า
ขนาด 0.40 x 1.20 x 1.05 ม.
     

BP5-048
ตู้บานเปิดมีลิ้นชัก
ขนาด 0.90 x 0.50 x 0.75 ม.
BP5-043
ตู้ชั้นวางของ
ขนาด 0.40 x 0.60 x 1.54 ม.
BP5-013
ตู้แขวนลอยบานทึบ
ขนาด 0.60 x 1.20 x 1.80 ม.
     
BP5-033
ตู้บานเปิดลูกฟัก
ขนาด 0.35 x 0.50 x 0.53 ม.
BP5-032
ตู้ตั้งหลังตู้เสื้อผ้า
ขนาด 0.40 x 0.60 x 1.53 ม.
BP5-042
ตู้วางทีวีบานเลื่อน
ขนาด 0.40 x 1.50 x 0.60 ม.
     
สนใจสินค้า ดูข้อมูลติดต่อหน้า HOME เลยค่ะ