ตู้


BP5-019
ตู้เสื้อผ้าบานทึบ 2 ลิ้นชั
0.60 x 1.20 x 1.80 ม.
BP5-021
ตู้ทีวีบานเปิด 3 ลิ้นชัก
ขนาด 0.50 x 1.80 x 0.75 ม.
BP5-023
ตู้ทีวี 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก
ขนาด 0.50 x 1.20 x 0.75 ม.

BP5-031
ตู้ใส่หนังสือ 2 ชั้น
BP5-035
ตู้ม้านั่งไม้สักสวนป่าสีธรรมชาติ
ขนาด 0.40 x 0.90 x 0.45 ม.
BP5-044
ตู้ตั้งทีวี 3 ลิ้นชัก
ขนาด 0.40 x 1.20 x 0.60 ม.BP5-045
ตู้บานเลื่อนใหญ่ไม้สัก
ขนาด 0.45 x 1.80 x 0.85 ม.
BP5-047
ตู้ 4 ลิ้นชักเล็ก
ขนาด 0.60 x 0.50 x 1.05 ม.
BP5-049
ตู้รองเท้า
ขนาด 0.40 x 1.20 x 1.05 ม.
     
BP5-048
ตู้บานเปิดมีลิ้นชัก
ขนาด 0.90 x 0.50 x 0.75 ม.
BP5-013
ตู้แขวนลอยบานทึบ
ขนาด 0.60 x 1.20 x 1.80 ม.
BP5-033
ตู้บานเปิดลูกฟัก
ขนาด 0.50 x 0.90 x 0.75 ม.
     
   
BP5-042
ตู้วางทีวีบานเลื่อน
ขนาด 0.40 x 1.50 x 0.60 ม.
   
     
สนใจสินค้า ดูข้อมูลติดต่อหน้า HOME เลยค่ะ