เตียง
BP6-001
เตียงขาเหลี่ยม

ราคา 6,500.- บาท
BP6-006
เตียงสระน้ำไม้เนื้อแข็ง
ขนาด 0.80 x 2.00 ม.
ราคา 6,600.- บาท
BP6-015
เตียงมีลิ้นชัก
ขนาด 0.45 x 1.95 x 1.065 ม.
ราคา 17,900.- บาท


BP6-011
เตียงขาเหลี่ยมหัวโค้ง
ขนาด 5 ฟุต
ราคา 13,000.- บาท
BP6-013
เตียงหัวเรียบ
ขนาด 3 ฟุตครึ่ง
ราคา 6,500.- บาท
BP6-014
เตียงหัวไม้ระแนง
ขนาด 3 1/2 x 6 1/2 ฟุต
ราคา 7,700.- บาท


BP6-017
เตียงสระน้ำไม้สัก
ขนาด 0.80 x 2.00 x 0.40 ม.
ราคา 6,600.- บาท