ถาด
BP9-001
ถาดใส่ผลไม้เล็ก
ขนาด 0.26 x 0.37 x 0.07 ม.
BP9-002
ถาดใส่ผลไม้ใหญ่
ขนาด 0.40 x 0.45 x 0.05 ม.
BP9-013
ถาดเล็กตั้งซ้อน
ขนาด 0.25 x 0.33 x 0.08 ม.


BP9-014
ถาดใหญ่ตั้งซ้อน
ขนาด 0.32 x 0.45 x 0.08 ม.

สนใจสินค้า ดูข้อมูลติดต่อหน้า HOME เลยค่ะ