ม้านั่ง
BP11-001
ม้านั่งยาวสักสวนป่า 1.20 ม.
ขนาด 0.50 x 1.20 x 0.90 ม.
BP11-002
ม้านั่งยาวไม้สักสวนป่า 1.80 ม.
ขนาด 0.50 x 1.80 x 0.90 ม.
BP11-003
ม้านั่งเตี้ยเล็ก
ขนาด 0.28 x 0.28 x 0.25 ม.


BP11-006
ม้านั่งเคาน์เตอร์ไม้สักสวนป่า
ขนาด 0.35 x 0.35 x 0.74 ม.
BP11-007
ม้านั่งยาวปีกไม้สัก แบบ 1
ขนาด 0.70 x 1.50 x 0.80 ม.
BP11-008
ม้านั่งยาวปีกไม้สัก แบบ 2
ขนาด 0.70 x 1.80 x 0.80 ม.ม้านั่งกลม
ขนาด 0.35 x 0.60 ม.
BP11-012
ม้านั่่งสูงหน้าใหญ่

BP11-014
ม้านั่งสูงใหญ่ 2 ชั้น
ขนาด 0.38 x 0.38 x 0.45 ม.


BP11-024
ม้านั่งกลมหน้าใหญ่

BP11-027
ม้านั่งกลาง
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.37 ม.
BP11-028
ม้านั่งพื้นขาโค้ง
ขนาด 0.45 x 1.20 x 0.45 ม.
     BP11-029
ม้านั่งยาว
ขนาด 0.45 x 2.00 x 0.45 ม.
BP11-025
ม้านั่งพื้นซี่
ขนาด 0.35 x 1.20 x 0.42 ม.
BP11-023
ม้านั่งยาว
ขนาด 0.50 x 1.50 x 0.90 ม.
     BP11-026
ม้านั่งยาวไม้กระยาเลย
ขนาด 0.35 x 1.00 x 0.40 ม.
BP11-021
ม้านั่งเตี้ยไม้เนื้อแข็ง
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.25 ม.
Half Stool
ขนาด 0.32 x 0.32 x 0.41 ม.

     
สนใจสินค้า ดูข้อมูลติดต่อหน้า HOME เลยค่ะ