ม้านั่ง
BP11-001
ม้านั่งยาวสักสวนป่า 1.20 ม.
ขนาด 0.50 x 1.20 x 0.90 ม.
BP11-002
ม้านั่งยาวไม้สักสวนป่า 1.80 ม.
ขนาด 0.50 x 1.80 x 0.90 ม.
BP11-006
ม้านั่งเคาน์เตอร์ไม้สักสวนป่า
ขนาด 0.35 x 0.35 x 0.75 ม.BP11-012
ม้านั่่งสูงหน้าใหญ่
0.38 x 0.38 x 0.45 ม.

BP11-015
ม้านั่งสูง 2 ชั้น
ขนาด 0.38 x 0.38 x 0.45 ม.
BP11-024
ม้านั่งกลมหน้าใหญ่
0.35 x 0.45 ม.


BP11-028
ม้านั่งพื้นขาโค้ง
ขนาด 0.45 x 1.20 x 0.45 ม.

BP11-029
ม้านั่งยาว 2.0 ม.
ขนาด 0.45 x 2.00 x 0.45 ม.
BP11-025
ม้านั่งพื้นซี่ 1.20 ม.
ขนาด 0.36 x 0.90 x 0.45 ม.
     BP11-023
ม้านั่งยาว
ขนาด 0.50 x 1.50 x 0.90 ม.
Half Stool
ขนาด 0.32 x 0.32 x 0.41 ม.

     
สนใจสินค้า ดูข้อมูลติดต่อหน้า HOME เลยค่ะ