ราวผ้า
BP12-001
ราวผ้าไม้สักสวนป่าเล็ก
ขนาด 0.35 x 0.90 x 0.79 ม.
ราคา 1,050.- บาท
BP12-002
ราวผ้าพับได้
ขนาด 0.35 x 0.90 x 0.68 ม.
ราคา 1,100.- บาท
BP12-004
ราวผ้าแขวนผ้า
ขนาด 6 x 30 x 6 นิ้ว
ราคา 400.- บาท
     

   
BP12-005
ราวผ้าแบบบันได
ขนาด 0.92 x 0.05 x 1.20 ม.
ราคา 990.- บาท