องค์ความรู้ ปี 52-57

องค์ความรู้ ปี 58

องค์ความรู้ ปี 59

องค์ความรู้ ปี 60

องค์ความรู้ ปี 61

องค์ความรู้ ปี 62

องค์ความรู้ปี 63

ชาว อ.อ.ป. มาทำความรู้จัก KM กับ Mr.FIO กันเถอะ ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

องค์ความรู้ปี 64

แผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประจำปี 2564

แผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (พ.ศ.2564-2568)

" กิจกรรม LOVE TO SHARE KM (FIO) ส่งต่อความรัก มอบองค์ความรู้ จากใจ อ.อ.ป. "

สรุปรายงานผลการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร PDPA for HR (รายงานเล่ม 1) (รายงานเล่ม 2)

" โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้พนักงานที่มีศักยภาพสูง ประจำปี 2564 "

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน KM ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ที่เว็บบอร์ดค่ะ

ผู้ดูแลข้อมูล : สำนักบริหารกลาง (ต่อ 131,133) (IPhone 150131)
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ต่อ 324-326) (IPhone 182201)