ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน KM ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ที่เว็บบอร์ดค่ะ

ผู้ดูแลข้อมูล : สำนักทรัพย์กรมนุษย์ (ต่อ 131,132) (IPhone 151000)
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (ต่อ 324-326) (IPhone 182201)