ราคารับซื้อไม้ยูคาลิปตัสของเอกชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หน้าลานรับซื้อ)

 

ขนาดไม้

ราคารับซื้อ (ตัน/บาท)

พื้นที่จังหวัด

     หมายเหตุ

ปลายท่อน (นิ้ว)

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

1.5 นิ้วขึ้นไป

2.5 นิ้วขึ้นไป

ไม้คละขนาด

-

800 – 1,070

-

850 – 1,000

-

850 – 1,000

 

ขอนแก่น

 

1.5 นิ้วขึ้นไป

2.5 นิ้วขึ้นไป

ไม้คละขนาด

-

350 – 950

-

400 – 950

-

950 – 1,050

กาฬสินธุ์

 

1.5 นิ้วขึ้นไป

2.5 นิ้วขึ้นไป

ไม้คละขนาด

-

750 – 900

550 - 600

-

850 – 900

550

-

720 – 900

300 - 550

หนองคาย

 

1.5 นิ้วขึ้นไป

2.5 นิ้วขึ้นไป

ไม้คละขนาด

-

750 – 850

600 - 680

-

850

680

-

750

750

อุบลราชธานี

 

1.5 นิ้วขึ้นไป

2.5 นิ้วขึ้นไป

ไม้คละขนาด

-

820 – 900

680 - 700

-

810 - 820

650

-

970

-

สุรินทร์

 

1.5 นิ้วขึ้นไป

2.5 นิ้วขึ้นไป

ไม้คละขนาด

-

-

-

-

-

-

500 – 700

750 – 800

700

ศรีสะเกษ

 

1.5 นิ้วขึ้นไป

2.5 นิ้วขึ้นไป

ไม้คละขนาด

-

-

-

-

-

-

500 – 700

800 – 900

-

มุกดาหาร

 

1.5 นิ้วขึ้นไป

2.5 นิ้วขึ้นไป

ไม้คละขนาด

-

-

-

-

-

-

-

920

800

นครราชสีมา

 

 

     หมายเหตุ   ความโตที่ปลายไม้