เวปไซต์หลัก อ.อ.ป.
ออป.เขตสุราษฎร์

บุคลากร ออป.ใต้

เช็คเมล์ อ.อ.ป.

สื้อ Mutimedia
ร่างแผนกลยุทธ์
รายงานผลการดำเนินงาน อ.อ.ป.
รายงานประจำปี 2559

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ
หมายเลย IP PHONE
การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (ออป.ใต้)
บทความ
หลักเกณฑ์การไม้ยางพารา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สำหรับประชาชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น


 
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดฯ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 45 คน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) และคณะผู้ร่วมติดตามได้พบปะพูดคุยและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ณ ห้องประชุมการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
วันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 8.00 น. งานสวนนาพญา จ.ชุมพร องค์การอุตหสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกับจ.ชุมพร จิตอาสาและภาคเอกชน จัดทำโครงการ "พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ วันที่ 2 ก.พ. 2561 เวลา 8.00 น. งานสวนป่ากะเปอร์ องค์การอุตหสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
ร่วมกับจังหวัดระนอง อำเภอกะเปอร์ ,จิตอาสาอำเภอกะเปอร์ และภาคเอกชน จัดทำโครงการ"พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราช เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

รวมภาพกิจกกรมโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
รวมภาพกิจกกรมโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ของสวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ วันนี้ 7 สิงหาคม 2560
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
วันนี้ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า (นายวิชาญ ไชยถาวร) ผู้แทน ผอ.ออป.ใต้ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ อ่างเก็บน้ำวังโชกุน หมู่ 3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)โดยมี นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 20,000 ต้น
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
เนื่องในวันครบรอบการสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 70 ปี วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทพหัสดิน
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ ภาพกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์สัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมสมาคมศิษย์วนศาสตร์สัญจร เดินทางเข้าพบปะศิษย์เก่าวนศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
ออป.ใต้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกันพัฒนาบริเวณสำนักงานและบ้านพัก พร้อมกับปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสำนักงาน เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 0
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ ออป.ใต้ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ออป.ใต้ เป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนาหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย (นายอวยชัย อินทร์นาค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อมอบแนวทางนโยบายของรัฐบาลสนองต่อการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูงสุดกับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ วันที่ 4 เมษายน 2560
พิธีเปิด อาคารศูนย์เรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่ง สวนป่ากาญจนดิษฐ์
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมภาคใต้ (นายสุชาติ ทับเคลียว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าหน่วยงานราชการนำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมพิธีเปิด”อาคารศูนย์เรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร” สวนป่ากาญจนดิษฐ์
 
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน (FSC)
วันที่ 23 ก.พ.60 เวลาตั้งแต่ 09.30 น. - 16.30 น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พนักงานของการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน จำนวน 36 คน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน (FSC) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร สวนป่ากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนและเก็บขยะหลังน้ำลด (Big Cleaning) 
ันนี้ (7 ก.พ.60) เวลาตั้งแต่ 09.30 น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (โดยนายวิชาญ ไชยถาวร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า นายสันติ ลำยองผจก.ส่วนแผนงานและประเมินผล นายสมภูมิ ชุมภารี ผจก.ส่วนอำนวยการ ) และ ออป.เขตสุราษฎร์ธานี (โดยนายดลใจ บุญทอง ผจก.เขตสุราษฎร์ธานี) พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมทำความสะอาดชุมชนและเก็บขยะหลังน้ำลด (Big Cleaning) บริเวณพื้นที่ชายหาดบ้านฝายพรุ ตำบลตะกรบ. อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 มกราคม 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ นำรถหกล้อช่วยบริจาคน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ออป.ใต้ ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังความภักดีและถวายสัตย์ฯ
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:00 น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ใน
พระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ จัดพิธีถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมลงนามถวายความอาลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) ได้เดินทางมาตรวจงานและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารหัวหน้างานและพนักงาน ออป.ใต้ ณ ห้องประชุม ออป.ใต้
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างย ยั่งยืน สวนป่าอ่าวตง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น. นายวรพันธ์ สุวรรณยุหะ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั ยั่งยืน ณ สำนักงานสวนป่าอ่าวตง
โครงการอบรมการกรีดยางพารา งานสวนป่าพระแสง
งานสวนป่าพระแสง เข้าร่วมโครงการอบรมการกรีดยางพารา โดยเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการกรีดยางพารา วันที่ 9-15 มิถุนายน 2559
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สวนป่าไชยา
“อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2559 ณ สวนป่าไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมการปลูกปาล์มน้ำมันครบวงจร
อบรมการปลูกปาล์มน้ำมันครบวงจร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
[13 ส.ค.63] ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ในเขตทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนท่าเรือ-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.5+90 -กม. 14+000 อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 1 ต้น
[13 ส.ค.63] ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ในเขตทางหลวงหมายเลข 4 สายตะกั่วป่า - อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 จำนวน 70 ต้น
[29 ก.ค.63] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21 ก.ค.63] ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20 ก.ค.63] ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ เรื่อง เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[15 ก.ค.63] สัญญาซื้อขายปุ๋ยเคมี เพื่อบำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2563 งวดที่ 1
[8 ก.ค.63] ประกาศประมูลไม้ยางพาราแปลงปี 2534 เนื้อที่ 315.40 ไร่ สวนป่าทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
[24 มิ.ย.63] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[23 มิ.ย.63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อใช้บำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2563 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[5 มิ.ย.63] ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ครั้งที่ 7/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2563 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
[27 พ.ค.63] ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2563 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21 พ.ค.63] ร่างขอบเขตงาน และร่างประกาศราคา ซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อใช้บำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2563 งวดที่ 1
[8 พ.ค.63] ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
[24 เม.ย.63] ประกาศ ประมูลไม้ยางพาราแปลงปี 2533/19 เนื้อที่ 285.766 ไร่ สวนป่าท่าแซะ จ.ชุมพร
[17 เม.ย.63] ประกาศ ประมูลไม้ยางพาราแปลงปี 2533/19 และแปลงปี 2533/25 รวมเนื้อที่ 258.32 ไร่ สวนป่าพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
[19 มี.ค.62] ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ เรื่อง ประมูลขายไม้ยางพาราของแปลงปี 2535/19 เนื้อที่ 289.477 ไร่ สวนป่าวังวิเศษ จังหวัดตรัง
[17 ก.ย.62] ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน
โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) "
[9 ก.ย.62] ประกาศ เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน
โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
[4 ก.ย.62] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[27 ส.ค.62] ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล (เพิ่มเติม)
[27 ส.ค.62] ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
[20 ส.ค.62] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
[14 ส.ค.62] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 ส.ค.62] สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงานโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล
[11 ก.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
[่ 27 มิ.ย 62] สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม
[27 พ.ค.62] ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
[10 พ.ค.62] ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล"
[18 เม.ย. 62] สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) พร้อมการติดตั้ง
[17 เม.ย.62] ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
[4 เม.ย. 62] สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่ากะเปอร์
[3 เม.ย.62] ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) "
[28 มี.ค.62] ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[27 มี.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่ากะเปอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[25 มี.ค.62] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[21 มี.ค.62] ประกาศ ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20 มี.ค.62] ประกาศ ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่ากะเปอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20 มี.ค.62] ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13 มี.ค.62] ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สวนป่าคลองท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13 มี.ค.62] ประกาศ ประมูลขายน้ำยางพาราสดสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ประจำปี 2562
[12 มี.ค.62] ชืประกาศ "ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) "
[11 มี.ค.62] ประกาศ"ราคากลางการก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล"
[6 มี.ค.62] ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) "
[6 มี.ค.62] ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่ากะเปอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) "
[27 ก.พ.62] ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่ากะเปอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[25 ก.พ.62] ประกาศ ราคากลางการก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม ครั้งที่ 2 "
[25 ก.พ.62] ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) "
[7 ก.พ.62] ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) "
[31 ม.ค.62] ประกาศ ชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[18 ม.ค.61] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[6 ม.ค.62] ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR และร่างประกาศขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้