เวปไซต์หลัก อ.อ.ป.
ออป.เขตสุราษฎร์

บุคลากร ออป.ใต้

เช็คเมล์ อ.อ.ป.
สื้อ Mutimedia
ร่างแผนกลยุทธ์
รายงานผลการดำเนินงาน อ.อ.ป.
รายงานประจำปี 2559

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ
หมายเลย IP PHONE
การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (ออป.ใต้)
บทความ

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สำหรับประชาชน


 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) และคณะผู้ร่วมติดตาม ได้พบปะพูดคุยและมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร
และพนักงาน ในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
ณ ห้องประชุมการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
วันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 8.00 น. งานสวนนาพญา จ.ชุมพร องค์การอุตหสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกับจ.ชุมพร จิตอาสาและภาคเอกชน จัดทำโครงการ "พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราช เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ วันที่ 2 ก.พ. 2561 เวลา 8.00 น. งานสวนป่ากะเปอร์ องค์การอุตหสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกับจังหวัดระนอง ,อำเภอกะเปอร์ ,จิตอาสาอำเภอกะเปอร์ และภาคเอกชน จัดทำโครงการ "พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราช เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
รวมภาพกิจกกรมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
รวมภาพกิจกกรมโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ของสวนป่าในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ วันนี้ 7 สิงหาคม 2560
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
วันนี้ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า (นายวิชาญ ไชยถาวร) ผู้แทน ผอ.ออป.ใต้ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ อ่างเก็บน้ำวังโชกุน หมู่ 3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยมี นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้
จำนวน 20,000 ต้น

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
เนื่องในวันครบรอบการสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 70 ปี
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทพหัสดิน

อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ ภาพกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์สัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมสมาคมศิษย์วนศาสตร์สัญจร เดินทางเข้าพบปะศิษย์เก่าวนศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
ออป.ใต้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกันพัฒนาบริเวณสำนักงานและบ้านพัก พร้อมกับปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสำนักงาน เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ ออป.ใต้ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ออป.ใต้ เป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนาหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
(นายอวยชัย อินทร์นาค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อมอบแนวทางนโยบายของรัฐบาลสนองต่อการบริหารราชการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูงสุดกับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ วันที่ 4 เมษายน 2560
พิธีเปิด อาคารศูนย์เรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่ง สวนป่ากาญจนดิษฐ์
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมภาคใต้
(นายสุชาติ ทับเคลียว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าหน่วยงานราชการ นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมพิธีเปิด”อาคารศูนย์เรียนรู้ไม้ยาง
นาราชาแห่งไพร” สวนป่ากาญจนดิษฐ์

 
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน (FSC)
วันที่ 23 ก.พ.60 เวลาตั้งแต่ 09.30 น. - 16.30 น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พนักงานของการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน
จำนวน 36 คน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการ
สวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน (FSC) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร  สวนป่ากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนและเก็บขยะหลังน้ำลด (Big Cleaning) 
วันนี้ (7 ก.พ.60) เวลาตั้งแต่ 09.30 น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (โดยนายวิชาญ ไชยถาวร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า นายสันติ ลำยอง ผจก.ส่วนแผนงานและประเมินผล นายสมภูมิ ชุมภารี ผจก.ส่วนอำนวยการ ) และ ออป.เขตสุราษฎร์ธานี (โดยนายดลใจ บุญทอง ผจก.เขตสุราษฎร์ธานี) พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมทำความสะอาดชุมชนและเก็บ
ขยะหลังน้ำลด (Big Cleaning) บริเวณพื้นที่ชายหาดบ้านฝายพรุ ตำบลตะกรบ. อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 มกราคม 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
นำรถหกล้อช่วยบริจาคน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ออป.ใต้ ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังความภักดีและถวายสัตย์ฯ
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:00 น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ ปีที่ 89 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ใน
พระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ จัดพิธีถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และร่วมลงนามถวายความอาลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
(นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) ได้เดินทางมาตรวจงานและมอบนโยบายให้แก่
ผู้บริหารหัวหน้างานและพนักงาน ออป.ใต้ ณ ห้องประชุม ออป.ใต้
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สวนป่าอ่าวตง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น. นายวรพันธ์ สุวรรณยุหะ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเ ยาวชนอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั ่งยืน ณ สำนักงานสวนป่าอ่าวตง
โครงการอบรมการกรีดยางพารา งานสวนป่าพระแสง
งานสวนป่าพระแสง เข้าร่วมโครงการอบรมการกรีดยางพารา โดยเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการกรีดยางพารา วันที่ 9-15 มิถุนายน 2559
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สวนป่าไชยา
“อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2559 ณ สวนป่าไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมการปลูกปาล์มน้ำมันครบวงจร
อบรมการปลูกปาล์มน้ำมันครบวงจร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
[25 ส.ค.64] ประกาศรับสมัครพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมไม้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม
[25 ส.ค.64] ปรับปรุงร่างขอบเขตงาน และร่างประกาศราคาการจัดซื้อรถยกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2.5 ตัน จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1
[23 ส.ค.64] ร่างขอบเขตงาน และร่างประกาศราคาการจัดซื้อรถแทรกเตอร์คีบไม้ ขนาด 95 แรงม้า จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[18 ส.ค.64] ร่างขอบเขตงาน และร่างประกาศราคาการจัดซื้อรถยกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2.5 ตัน จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[11 ส.ค.64] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสาร1 เอกสาร2
[16 ก.ค.64]

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ เรื่องประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว

[30 มิ.ย.64] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อใช้บำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2564 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[24 มิ.ย.64]

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ครั้งที่ 36 /2564 เรื่องการจำหน่ายน้ำ-ชันยางนา ของสวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

[22 มิ.ย.64] ประกาศ ยกเลิกประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ครั้งที่ 32/2564 การจำหน่ายน้ำ-ชันยางนา ของสวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
[22 มิ.ย.64]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินและปรับพื้นที่
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[16 มิ.ย.64] ประกาศ ออป.ใต้ เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2564 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[16 มิ.ย.64]

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ครั้งที่ 32 /2564 การจำหน่ายน้ำ-ชันยางนา ของสวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

[16 มิ.ย.64] ประกาศยกเลิก ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ครั้งที่ 29 /2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
[11 มิ.ย.64]

ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2564 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

[10 มิ.ย.64] ประกาศ การจำหน่ายน่ำมัน-ชันยางนา ของสวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
[7 มิ.ย.64]

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2564 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

[2 มิ.ย.64] ประกาศ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[1 มิ.ย.64]

ประกาศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินและปรับพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[21 พ.ค.64] ประกาศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654
[15 มี.ค.64] ประกาศประมูลขายน้ำยางพาราสดสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ปรจำปี 2564
[25 ก.พ.64] ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงของสวนป่าอ่าวลึก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[25 ก.พ.64] ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงของสวนป่าพระแสง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[18 ก.พ.64] "ร่างขอบเขตงาน และร่างประกาศราคาการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงของสวนป่าพระแสง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (ครั้งที่ 2)
[18 ก.พ.64] "ร่างขอบเขตงาน และร่างประกาศราคาการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงของสวนป่าออ่าวลึก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (ครั้งที่ 2)
[18 ก.พ.64] ร่างขอบเขตงาน และร่างประกาศราคาการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงของสวนป่าพระแสง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[10 ก.พ.64] ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2564 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[4 ก.พ.64] แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ของสวนป่าพระแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[4 ก.พ.64] แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ของสวนป่าอ่าวลึกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[3 ก.พ.64] ปรับปรุงร่างขอบเขตงาน และร่างประกาศราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อใช้บำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2564 งวดที่ 1 ครั้งที่ 1
[28 ม.ค.64] ร่างขอบเขตงาน และร่างประกาศราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อใช้บำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2564 งวดที่ 1
[26 ม.ค.64] ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นเสนอโครงการให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงสินปุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2)
[22 ม.ค.64] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[5 ม.ค.64] ประกาศ เรื่องเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นเสนอโครงการให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงสินปุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2)
[17 ธ.ค.63] ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นเสนอโครงการให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงสินปุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
[15 ธ.ค.63] ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยาง ขนาด 95 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) "
[7 ธ.ค.63] ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
[3 ธ.ค.63] ประกาศ ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยาง ขนาด 95 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) "
[1 ธ.ค.63] ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยาง ขนาด 95 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) "
[30 พ.ย.63] ประกาศ ชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) "
[27 พ.ย.63] ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
[26 พ.ย.63] ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[18 พ.ย.63] ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) "
[19 ต.ค.63] เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นเสนอโครงการให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงสินปุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[17 ส.ค.63] ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13 ส.ค.63] ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ในเขตทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนท่าเรือ-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.5+90 -กม. 14+000 อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 1 ต้น
[13 ส.ค.63] ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ในเขตทางหลวงหมายเลข 4 สายตะกั่วป่า - อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 จำนวน 70 ต้น
[29 ก.ค.63] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21 ก.ค.63] ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20 ก.ค.63] ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ เรื่อง เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[15 ก.ค.63] สัญญาซื้อขายปุ๋ยเคมี เพื่อบำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2563 งวดที่ 1
[8 ก.ค.63] ประกาศประมูลไม้ยางพาราแปลงปี 2534 เนื้อที่ 315.40 ไร่ สวนป่าทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
[24 มิ.ย.63] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[23 มิ.ย.63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อใช้บำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2563 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[5 มิ.ย.63] ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ครั้งที่ 7/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2563 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
[27 พ.ค.63] ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2563 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21 พ.ค.63] ร่างขอบเขตงาน และร่างประกาศราคา ซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อใช้บำรุงต้นยางพารา ประจำปี 2563 งวดที่ 1
[8 พ.ค.63] ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
[24 เม.ย.63] ประกาศ ประมูลไม้ยางพาราแปลงปี 2533/19 เนื้อที่ 285.766 ไร่ สวนป่าท่าแซะ จ.ชุมพร
[17 เม.ย.63] ประกาศ ประมูลไม้ยางพาราแปลงปี 2533/19 และแปลงปี 2533/25 รวมเนื้อที่ 258.32 ไร่ สวนป่าพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี