แผนที่แสดงที่ตั้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ติดต่อ : เลขที่145 หมู่2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. : 0-7722-0738 , 0-7728-1161 แฟกซ์ : 0-7728-1132
E-mail : io_southern@hotmail.com , io_southern@yahoo.com