header

เก้าอี้โต๊ะคอม
ราคา 1,800.- บาท
Size: 43*43*70 cm.

เก้าอี้เดี่ยวขากลม
ราคา 1,800.- บาท
Size: 45*45*100 cm.

เก้าอี้
ราคา 1,800.- บาท
Size: 40*45*100 cm.

เก้าอี้สนามปรับเอียง ตัว ๆ ละ
ราคา 5,000.- บาท
Size: 75*110*75 cm.

 

เก้าอี้ (ซิแบร์)
ราคา 1,800.- บาท
Size: 45*45*90 cm.

เก้าอี้ยาวลูกกรง
ราคา 4,500.- บาท
Size: 50*150*45 cm.

ม้านั่งยาว
ราคา 3,000.- บาท
Size: 40*150*45 cm.ม้านั่งยาว
ราคา 5,500.- บาท
Size: 60*150*90 cm.
       
       
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 291 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โืทรศัพท์ 053-249349 โทรสาร 053-260072