header
ติดต่อเรา / contact us.
โครงการบ้านวัดจันทร์ 291 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
(เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.)สำนักงานจองห้องพัก
โทรศัพท์ : 053-249349 เวลาราชการ
โทรสาร : 053-260072
งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ สถานที่บริการบ้านพักและรีสอร์ท โครงการบ้านวัดจันทร์ หมู่บ้านห้วยอ้อ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ 58130 จังหวัดแม่ฮ่องสอนข้อมูลทั่วไป ไม่รับจองห้องพัก
มือถือ : 086-1813388  

งานสวนป่าแม่แจ่ม สถานที่บริการบ้านพักและรีสอร์ท (สวนป่าแม่แจ่ม)  ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม ข้อมูลทั่วไป โทรศัพท์ : 053-317518     มือถือ : 087-1826440

 
โครงการวัดจันทร์ 291 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-249349 โทรสาร 053-260072