header
ติดต่อเรา / contact us.
ที่ตั้ง
เลขหมาย
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ สำนักงานจองที่พักสวนป่าแม่แจ่ม โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ แผนที่    291 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
   จังหวัดเชียงใหม่ 50000
   (เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.)
สำนักงานจองห้องพัก
   โทรศัพท์ : 053-249349 เวลาราชการ
   โทรสาร : 053-260072
     
งานสวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ สถานที่บริการบ้านพักและรีสอร์ท
(โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์) แผนที่
หมู่บ้านห้วยอ้อ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ 58130 จังหวัดแม่ฮ่องสอน    ข้อมูลทั่วไป ไม่รับจองห้องพัก
   โทรศัพท์ : 053-317606
    มือถือ : 086-1813388
     
งานสวนป่าแม่แจ่ม สถานที่บริการบ้านพักและรีสอร์ท
(สวนป่าแม่แจ่ม) แผนที่
หลังดอยอินทนนท์  ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม่    ข้อมูลทั่วไป ไม่รับจองห้องพัก
   โทรศัพท์ : 053-317518
    มือถือ : 087-1826440

  

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

Office Hour : 8:30-16:30 (Mon-Fri)
Email :fio_econ@hotmail.com
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 291 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-249349 โทรสาร 053-260072