header

ชุดมุมกาแฟ
ราคา 6,000.- บาท
Size: - cm.

ชุดรับแขกปีกไม้ใหญ่
ราคา 13,000.- บาท
Size: - cm.

ชุดโต๊ะกระจกไม้ท่อน
ราคา 19,000.- บาท
Size: - cm.

ชุดโต๊ะกลมขากลึงเล็ก
ราคา 15,000.- บาท
Size: - cm.

 

โต๊ะหลมขากลึงใหญ่
ราคา 22,500.- บาท
Size: - cm.

ชุดสนามเล็ก
ราคา 4,800.- บาท
Size: - cm.

โต๊ะอาหารลูกกรง
ราคา 8,800.- บาท
Size: - cm.ชุดรับแขกกลาง
ราคา 13,500.- บาท
Size: - cm.
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 291 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โืทรศัพท์ 053-249349 โทรสาร 053-260072