header
ห้องนอนรวม 3

บ้านนอนรวม 3
ห้องนอนรวมหลังที่ 3 สำหรับ 10 ท่าน จะแตกต่างจากห้องนอนทั้งสองห้องเพราะเป็นห้องน้ำแยกจากตัวบ้าน
แยกชายหญิง มีเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อความสะดวกสบายไว้บริการท่าน

 ภาพห้องพัก

ราคาห้องนอนรวม 3

ห้องนอนรวม 3

10 เตียงนอน
2,000.- บาท
จองบ้านพัก จันทร์-ศุกร์ (08.30-17.00 น.)

ราคาห้องพัก ตลอดปี 2556 ช่วงเดือน มกราคม -กุมภาพันธ์ 57 ขอสงวนสิทธ์ในการให้ส่วนลดทุกกรณ

ชื่อบ้าน

 ราคา/ห้อง
จำนวนคน
หมายเหตุ
สนเขา 1,2,3,4,5
800.-
2
2 เตียงนอน มีระเบียง ห้องน้ำในตัว

สนเขา 6,7

1,200.-
4
4 เตียงนอน มีระเบียง ห้องน้ำในตัว

บ้านปากะญอ 1,2

1,500.-
2
1 เตียงนอน มีระเบียง ห้องน้ำในตัว
1,800.-
2
2 เตียงนอน มีระเบียงห้องน้ำในตัว
1,500.-
2
2 เตียงนอน มีระเบียงห้องน้ำในตัว
3,000.-
4
2 ห้องนอน 1 เตียงใหญ่ 2 เตียงเล็ก ห้องน้ำในตัว
2,000.-
6
1 ห้องนอน 6 เตียง ห้องน้ำในตัว
2,000.-
10

1 ห้องนอน 10 เตียง ห้องน้ำแยกข้างนอก

* ที่นอนเสริม 200.- บาท (ฟูก หมอน ผ้าขนหน)ู หากต้องการเฉพาะอย่าง คิดขั้นต่ำ 100.- บาท
* ธรรมเนียมกางเต็นท์คนละ 50.- บาท ต่อคืน โครงการไม่มีเต็นท์และอาหารให้บริการ

 โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 291 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-249349 โทรสาร 053-260072