header

โต๊ะหมู่ 9
ราคา 6,500.- บาท
Size: 74*132*100 cm.

ั้นวางของติดผนัง
ราคา 2,800.- บาท
Size: 30*145*75 cm.

ชั้นวางของล้อเลื่อน ราคาจาก 1900.-
ราคา IN LOVE เพียง 950.- บาท
ขายหมดแล้ว
Size: 45*65*60 cm.

ชั้นวางของแขวน
ราคา 1,800.- บาท
Size: 30*60*85 cm.

 

ราวตากผ้า
ราคา 650.- บาท
Size: 45*105*120 cm.

บาร์เข็นมีที่ใส่ขวดน้ำ
ราคา บาท
Size: 40*60*85 cm.

โต๊ะวางทีวี
ราคา 2,800.- บาท
Size: 60*70*45 cm.ชั้นวางของปีกไม้ท่อน
ราคา บาท
Size: 45*160*160 cm.

ชั้นวางของล้อเลื่อน
ราคา 2,500.- บาท
Size: 30*90*90 cm.

 

ชิงช้า
ราคา 8,600.- บาท
Size: 63*120*200 cm.

 

รั้วระแนง
ราคา 200.- บาท
Size: 5*100*70 cm.

 

กระถางไม้
ราคา 150.- บาท
Size: 53*53*53 cm.
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 291 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โืทรศัพท์ 053-249349 โทรสาร 053-260072