header

การโอนเงิน ชำระค่ามัดจำ เฉพาะราคาห้องพักเท่านั้น หากโอนค่าอาหาร เข้ามา ท่านจะต้องชำระอีกครั้ง

การยืนยันการจองห้องพักและวิธีการชำระเงิน ด้วยเงินสด หรือ เคานเตอร์์ธนาคาร หรือ ATM งดรับฝาก (ADM เฉพาะคนที่อยู่ในเชียงใหม่เท่านั้น)

ชื่อบัญชี
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ Forest Industry Organization
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สันป่าข่อย
ออมทรัพย์ เลขที่
5 0 2 - 1 - 1 0 3 9 3- 8
-------------FAX 053 260 072 เพื่อยืนยันการเข้าพัก พร้อมรายละเอียด------------------------

การแจ้งโอนเงินค่าที่พัก เพื่อถือสิทธิ์การจองบ้าน กรุณาโอนเงินมัดจำ 7 วัน (นับรวมวันที่รับจอง)

ตัวอย่างการส่งเอกสารทางอีเมล fio_econ@hotmail.com (เอกสารใช้ประกอบทางราชการ)

 

 • ส่งแฟ็กซ์ FAX ใบ Pay in หรือ Slip ATM มาที่ เบอร์ 053-260-072 เพื่อแจ้งยืนยันยอดโอนค่าที่พัก พร้อมรายละเอียด
 • ส่งสำเนาใบ Pay in หรือ Slip ATM มาที่ อีเมล fio_econ@hotmail.com เพื่อแจ้งยืนยันยอดโอนค่าที่พัก พร้อมรายละเอียด
 • ชำระเงินสด ณ สำนักงานรับจองด้วยตนเอง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ โทร 053 249 349 (ในวันเวลาราชการ)
 • ไม่สามารถคืนเงินมัดจำการจองห้องพักได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การเลื่อนวันจอง โครงการฯ ให้สิทธิแก่ท่านหากประสงค์ขอเลื่อนวันเข้าพัก ท่านสามารถ เปลี่ยนวันเข้าพักได้ถ้าวันนั้นมีบ้านว่างภายในระยะเวลา 3 เดือน และได้ไม่เกิน 1 ครั้งนับจากวันที่ขอเลื่อน หากพ้นกำหนดถือว่าท่านไม่ต้องการเข้าพัก

รายละเอียดอัตราค่าห้องพัก

ราคาห้องพัก ประจำปี 2557 ขอสงวนสิทธ์ในการให้ส่วนลดทุกกรณ

ชื่อบ้าน

เดือนนี้-30 กันยายน 57
1 ตุลาคม 57
หมายเหตุ
สนเขา 1,2,3,4,5 พัก 2 คน
600.-
800.-
2 เตียงนอน มีระเบียง ห้องน้ำในตัว

สนเขา 6,7 พัก 4 คน

1,000.-
1,200.-
4 เตียงนอน มีระเบียง ห้องน้ำในตัว

บ้านปากะญอ 1,2 พัก 2 คน

1,200.-
1,500.-
1 เตียงนอน มีระเบียง ห้องน้ำในตัว
1,500.-
1,800.-
2 เตียงนอน มีระเบียงห้องน้ำในตัว
1,200.-
1,500.-
2 เตียงนอน มีระเบียงห้องน้ำในตัว
3,000.-
3,000.-
2 ห้องนอน 1 เตียงใหญ่ 2 เตียงเล็ก ห้องน้ำในตัว
2,000.-
2,000.-
1 ห้องนอน 6 เตียง ห้องน้ำในตัว
2,000.-
2,000.-

1 ห้องนอน 10 เตียง ห้องน้ำแยกข้างนอก

* ที่นอนเสริม 200.- บาท (ฟูก หมอน ผ้าขนหน)ู หากต้องการเฉพาะอย่าง คิดขั้นต่ำ 100.- บาท
* ธรรมเนียมกางเต็นท์คนละ 50.- บาท ต่อคืน โครงการไม่มีเต็นท์และอาหารให้บริการ 
ราคาจองมื้ออาหาร
(เรียกเก็บที่โครงการ)

 • อาหารเช้า 100.- บาท (ข้าวต้ม กาแฟ ขนมปัง) กรณี AB ไข่ดาวและ ขนมปังเท่านั้น
 • อาหารกลางวัน 120.- บาท (อาหารจัดไว้ประมาณ 3 อย่าง)
 • อาหารเย็น 150.- บาท (อาหารจัดไว้ประมาณ 5 อย่าง พร้อมผลไม้)
 • การจองอาหาร โปรดแจ้งจำนวนคน มื้ออาหาร ในขณะทำการจองห้องพัก (โครงการฯไม่รับทำอาหารจานเดียว)
  - การจัดซื้ออาหารโครงการจะซื้อมาจากตัวเมืองเชียงใหม่เกือบทั้งหมดและสำรองไว้ไม่เกิน 3 วัน ซึ่งอาหารจะพอดีกับรายการที่ท่านได้จองไว้
  - ห้องครัวจะเตรียมอาหารไว้ก่อน 14.30 น.แล้วปรุงเมื่อท่านพร้อมทาน (ครัวปิดเวลา 20.00 น.)

  หมายเหตู : หากไม่จองไว้ล่วงหน้าหรือแจ้งทีหลัง โครงการฯ จะไม่จัดเตียมอาหารไว้ให้ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ

ระเบียบข้อปฏิบัติในพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม

 1. การจองที่พักสามารถสอบถามข้อมูลและติดต่อได้ที่ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ในวันเวลาราชการ (พักเที่ยง)
 2. ห้ามนำสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในเขตพื้นที่โครงการ
 3. การพักแรมค้างคืน ให้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนและกางเต็นท์ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ เท่านั้น
 4. การใช้สถานที่เพื่อการใดๆ ต้องมิให้เป็นการเสื่อมเสียวัฒนธรรมประเพณี เสียงดังรบกวนเพื่อนร่วมเดินทางและสัตว์ป่า หลังเวลา 21.00 น.
 5. รักษาความสะอาด และนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในจุดที่กำหนด หรือนำกลับ โครงการฯ จักขอบพระคุณมาก
 6. ห้ามการประกอบอาหารในบริเวณห้องพัก และนำพาสัตว์เลี้ยงเข้าพักในตัวบ้าน
 7. จอดรถในที่ที่กำหนด ไม่กีดขวางการจารจร และห้ามรถเข้าไปในสนามหญ้าทั้งหมดของโครงการฯ
 8. ห้ามกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมโดยเด็ดขาด
 9. โครงการฯ กำหนดวันหยุดตามราชการ หากมีปัญหาการเดินทาง โทร.086 181 33 88


ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ :ส่วนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
291 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท:์ (053)249349 โทรสาร: (053)260072 (ในวันเวลาราชการ)