header
บ้านพักโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
   
สนเขา 1-5 สนเขา 6-7 ปากะญอ 1-2 วิวน้ำ 1-2
สนเขา พัก 2 ท่าน สนเขาพัก 4 ท่าน ปากะญอ พัก 2 ท่าน วิวน้ำ พัก 2 ท่าน
วิวน้ำ 3-5 ฉางข้าว 1-2 นอนรวม 1-2 นอนรวม 3
วิวน้ำ พัก 4 ท่าน ฉางข้าว พัก 2 ท่าน นอนรวม พัก 6 ท่าน นอนรวม พัก 10 ท่าน
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 291 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-249349 โทรสาร 053-260072