วิธีการเข้าใช้งานระบบ Web based GIS
1. Browser ที่เหมาะสมกับการใช้งาน : Google Chrome
2. เข้าที่ gis.fio.co.th
3. ชื่อผู้ใช้ : guest 
4. รหัสผ่าน : guest