องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 
โทร. 0-2282-3243 - 7 
โทรสาร 0-2282-4197
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.