นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร์

Mrs.Araya Napombejra 

  เบอร์ตรง : 02-2824617
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 130
  เบอร์โทรสาร : 02-2824617
  เบอร์มือถือ : 081 820 2012
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้