นายบุญส่ง แสงวัฒนะรัตน์

Mr.Boonsong Saengvatanarat

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 320
  เบอร์โทรสาร : 02-2823744
  เบอร์มือถือ : 081 989 1406
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

 

ผู้อำนวยการสำนัก (ประจำ)

 นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์

Mr.Nitas Sritavong

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 320
  เบอร์โทรสาร : 02-2823744
  เบอร์มือถือ : 081 812 9223
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้