นายทรงพล อาทรธุระสุข

 

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 237
  เบอร์โทรสาร : 02-2807714
  เบอร์มือถือ :  
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

 

ผู้อำนวยการสำนัก (ประจำ)

 นายมนต์ชัย น้อยฤทธิ์

 Mr.Monchai Noyrith

  เบอร์ตรง : 02-2807847
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 145
  เบอร์โทรสาร : 02-2824197
  เบอร์มือถือ : 086 902 1636
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้