นายประสิทธิ์ เกิดโต

 Mr.Prasit Kerdto

  เบอร์ตรง : 02-2800472
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 
  เบอร์โทรสาร : 02-2800472
  เบอร์มือถือ : 081 666 5994
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

 

ผู้อำนวยการสำนัก
ประจำสำนักธุรกิจและการตลาด 

 นายนรินทร์ วรวิลาวัณย์

Mr. Narin Warawilawan

  เบอร์ตรง : 02-2800472
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 141
  เบอร์โทรสาร : 02-2800472
  เบอร์มือถือ : 085 112 8991
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้