รักษาการ ผู้อำนวยการสำนัก

 นายภพปภพ ลรรพรัตน์

 

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 5482 9311
  เบอร์โทรสาร : 0 5482 9339
  เบอร์มือถือ :  
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : ในเมือง 26 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 
นอกเมือง กม.28-29 ถ.ลําปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 
            52190

 

ผู้อำนวยการสำนัก (ประจำ)

 

 นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี

Mr.Sawat Tuangrathooradee

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 5482 9311
  เบอร์โทรสาร : 0 5482 9339
  เบอร์มือถือ : 081 951 1722
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : ในเมือง 26 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
นอกเมือง กม.28-29 ถ.ลําปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
            52190

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้