นายสุชาติ ทับเคลียว

Mr.Suchart Thabkhliao

  เบอร์ตรง : 0 7727 5915
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 7728 1161 ต่อ 11
  เบอร์โทรสาร : 0 7728 1132
  เบอร์มือถือ : 091 745 7979
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 145 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้