นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความยินดีกับ “องค์การอุตสาหกรรมป่าม้” เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   70 ปี ในโอกาสนี้ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ และนักเรียน  ที่อยู่อาศัยโดยรอบสวนป่าของ อ.อ.ป. โดยมี นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานกลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา