คุณชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ      การสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 70 ปี ในโอกาสนี้ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับ   บุตรหลานสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ และนักเรียนที่อาศัยโดยรอบสวนป่าของ อ.อ.ป. โดยมี นายเกษม วัยวุฒิ    รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานกลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา