อ.อ.ป. ขานรับแนวคิดรัฐบาล ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 

นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ เผยว่า เพื่อแสดงพลังแห่งการทำความดี แสดงความจงรักภักดี และสดุดีพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญูที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนีในการสืบสานต่อยอดพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสปีมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชสมภพในวันที่ 28 ก.ค. ในวันระหว่างที่ 27-28 ก.ค. 2560

โดย ในวันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 07.00 น. อ.อ.ป. จัดพิธีทำบุญถวายภัตราหารเช้าและตักบาตรพระสงฆ์จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร จำนวน 25 รูป ณ สำนักงานกลาง อ.อ.ป. กรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ส่วนในวันที่ 28 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 น. อ.อ.ป. จัดให้มีพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ รองผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้