ร่วมเปิดงาน...เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน “มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2560” โดยมี นายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

      สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพฯ