ร่วมยินดี...เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางนิษฐิดา เจริญมิตร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับองค์การจัดการน้ำเสีย เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสียปีที่ 22 โดยมีนายวิรัตน์ ภมรานนท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ องค์การจัดการน้ำเสียเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 กรุงเทพฯ