‘อ.อ.ป.’ ขานรับนโยบาย ‘ทส.’ แจ้ง ออป.ภาคทุกภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

            ที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. นายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุตสาหกรรม ป่าไม้ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชินี และลงนามถวายพระพร ณ อาคารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560