ร่วมหารือ....

          องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายประสิทธิ เกิดโต ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด พร้อมด้วย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่จากเครือรัฐออสเตรเลีย และร่วมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดกฎหมายการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไม้ระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลียฉบับใหม่ ตามโครงการ “การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลีย (Country Specific Guideline : CSG) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ