ทส. ส่งความสุขให้เด็กไทย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561...เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรมองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมจัดซุ้มเล่นเกมส์โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ความสนุกสนาน ตามคำขวัญวันเด็กปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”