“สวัสดีปีใหม่”

            นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารในสังกัด เข้าพบ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2561 พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าปลูก เพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว ณ กระทรวง –ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆ นี้