เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง และนายวิรัติ ปรากฏดี ผู้อำนวยการ-สำนักตรวจสอบภายใน ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์ สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน