อ.อ.ป. คว้า 2 รางวัลถ้วยเกียรติยศ ‘กอล์ฟการกุศล’... เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2561 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ นำทีมนักกีฬากอล์ฟองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรายการ “กอล์ฟการกุศลวนศาสตร์รวมใจ 2561” ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา กรุงเทพฯ ในการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ส่งนักกอล์ฟลงชิงชัย 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภททีม 5 คน มีนายสุกิจ จันทร์ทอง , นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย , นายสิทธิพร ไวดาบ ,นายวานิช ศรีพรหม และนายธรรมรัตน์ อยู่จงดี ผลการแข่งขัน ประเภทบุคคลทั่วไป นายสิทธิพร ไวดาบ คว้ารางวัลที่ 1 พร้อมถ้วยเกียรติยศฯ นักกอล์ฟมือสมัครเล่น ไฟล์ท A และประเภททีมคว้ารางวัลรองชนะเลิศพร้อมถ้วยเกียรติยศฯ