“ลงพื้นที่”

            นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสุชาติ ทับเคลียว ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สวนป่ากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในโอกาสนี้ ผอ.อ.อ.ป. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ สวนป่า และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับสมาชิกกรีดยางของสวนป่าฯ ณ สวนป่ากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา